Betalningspåminnelse

Vid skriftlig betalningspåminnelse tar Transportstyrelsen ut en påminnelseavgift för administrativa kostnader.

Administrativa kostnader för påminnelseAvgift i kr
Skriftlig betalningspåminnelse 50

 

Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut med gällande referensränta plus åtta procentenheter. Om det belopp som är förfallet till betalning understiger 4 000 kronor tas ingen dröjsmålsränta ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!