Ansökningsavgift

I fråga om ansökningsavgifter gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

Ansökningsavgiften tas ut när ansökan lämnas in till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!