Ändring av tillstånd

För ändring av tillstånd tar Transportstyrelsen ut en löpande avgift för den efterföljande ärendehandläggningen enligt nedan. 

Löpande avgift efter tidsåtgång

Timtaxa i kr

Avgift som ska tas ut efter tidsåtgång debiteras genom löpande timtaxa som betalas för varje påbörjad 30-minutersperiod. 1 400

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!