Tillstånd enligt Del CAMO

För tillståndsprövning enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillsyn av fristående luftvärdighetsorganisationer med tillstånd enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften bestäms av MTOM på det tyngsta luftfartyget i tillståndet.

Luftfartygets vikt (MTOM) Icke komplexa Upp till 10 000 kg Över 10 000 kg
Grundläggande avgift (kr) 31 400 73 600 103 800
Avgift per extra lokaliseringsort (kr) 7 300 14 700 19 700
Tillsyn av "Technical services" per leverantör och extra ort (kr) 7 300 14 700 19 700

För organisationer som har tillstånd enligt kapitel G i bilaga I (Del-M) till förordning (EU) nr 1321/2014 och ansöker om övergång till tillstånd enligt Part CAMO ska en löpande avgift enligt 2 kap. 7 § tas ut om extra tillsynsförrättning krävs.

För tillståndsprövning eller annan förrättning enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

För tillsyn av lufttrafikföretag som kontrakterar CAMO inom samma företagsgrupp enligt förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. 

Kontrakterat CAMO inom samma företagsgrupp årsavgift (kr)
Kontrakterat CAMO inom Sverige 41 200
Kontrakterat CAMO inom EU, annat land än Sverige 84 200För tillsyn av luftvärdighetsorganisationer i samband med drifttillstånd enligt bilaga Vc (Del CAMO) till förordning (EU) nr 1321/2014 ska en årsavgift tas ut enligt följande tabell. Avgiften bestäms av MTOM på det tyngsta luftfartyget i tillståndet.

Luftfartygets vikt (MTOM) Upp till 2 730 kg Upp till 5 700 kg Upp till 10 000 kg Över 10 000 kg
Grundläggande avgift (kr) 56 300 77 900 115 400 216 400
Avgift per extra lokaliseringsort (kr) 11 200 15 600 23 100 43 300
Tillsyn av "Technical services" per leverantör och extra ort (kr) 11 200 15 600 23 100 43 300

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!