Initial luftvärdighet

För tillståndsprövning enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2012:87) om konstruktion, tillverkning, typ- och modifieringsgodkännande
av flygmateriel m.m. ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!