Tillstånd för infrastrukturförvaltare och nationellt infrastrukturtillstånd

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan om tillstånd för infrastrukturförvaltare. Nivån på avgiften skiljer sig åt beroende på om ansökan omfattar sidospår eller huvudspår. Omfattar tillståndet till någon del huvudspår debiteras avgift enligt huvudspår.

Uppgifterna avser antal spårkilometer som infrastrukturförvaltaren ansöker om att förvalta.

Säkerhetstillstånd

Antal spårkilometer som förvaltas Avgift (kr)
Sidospår < 1,0 km 27 000
Sidospår 1 - 10 km 63 000
Sidospår > 10 - 100 km 89 000
Sidospår > 100 km  95 000
Huvudspår < 100 km 72 000
Huvudspår 100 - 2 000 km 179 000
Huvudspår > 2 000 km 1 476 000

Nationellt infrastrukturtillstånd

Antal spårkilometer som förvaltas Avgift (kr)
Sidospår < 1,0 km 27 000
Sidospår 1 - 10 km 63 000
Sidospår > 10 - 100 km 89 000
Sidospår > 100 km  95 000
Huvudspår < 100 km 72 000
Huvudspår 100 - 2 000 km 179 000
Huvudspår > 2 000 km 1 476 000

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!