Drift av spåranläggning, spårtrafik och/eller särskild trafikledningsverksamhet

Transportstyrelsen tar ut avgifter för olika typer av prövningar, till exempel för att pröva en ansökan om tillstånd för drift av spåranläggning (spårinnehav), spårtrafik (trafikutövning) eller särskild trafikledningsverksamhet.

Spårinnehavarens avgift baseras på antal kilometer spåranläggning som spårinnehavaren avser att driva.

Trafikutövarens avgift baseras på antal personkilometer.

Antal  kilometer spår att förvalta och/eller bedriva trafikledning på som omfattas av ansökan trafikledning på Avgift (kr)
Spårinnehavare, < 10 km spårlängd 36 000
Spårinnehavare, 10 - 99 km spårlängd 45 000
Spårinnehavare, 100 - 199 km spårlängd 107 000
Spårinnehavare, > 200 km spårlängd 179 000
Trafikutövare, < 15 milj personkm 72 000
Trafikutövare, 15 - 800 milj personkm 107 000
Trafikutövare, > 800 milj personkm 179 000
Särskild trafikledning på tunnelbana och/eller spårväg 18 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!