Undantag från medicinska krav

Transportstyrelsen prövar en ansökan om undantag (dispens) från de medicinska kraven för att få utföra trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik

Kraven finns i Järnvägsstyrelsens föreskrifter (BV-FS 2000:4) om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Typ av ansökan Avgift
Ansökan om undantag (dispens) från
medicinska krav för att få utföra
trafiksäkerhetsuppdrag inom spårbunden trafik.
1 500 kr

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!