Undantag från medicinska krav

Transportstyrelsen får pröva en ansökan om undantag (dispens) från de medicinska kraven för att få utföra säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg och för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg.

Kraven anges i följande föreskrifter:

TSFS 2019:112, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen.

TSFS 2019:113, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva en ansökan.

Typ av ansökan Avgift
Ansökan om undantag från medicinska kraven för att få utföra säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg och för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg. 2 500 kr

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!