Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschrådet för järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Transportbranschen står inför stora utmaningar

Även om ekonomin har återhämtat sig under de senaste åren fortsätter godstransporterna på väg och järnväg att minska och konkurrensen är hård. På persontransportsidan ökar utbudet snabbare än efterfrågan på resor. Det visar en rapport om transportmarknaderna från Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-02-04

102 personer omkom på järnvägen 2015

Antalet omkomna inom järnvägstrafiken håller sig på ungefär samma nivå som föregående år. Den absoluta majoriteten av de som omkommer gör det när de vistas i spårområdet. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

Publicerades 2016-01-12

Möt Transportstyrelsen på Transportforum

Den 12 och 13 januari 2016 pågår VTI:s konferens Transportforum. Transportstyrelsen är med både i den inledande paneldebatten samt i olika sessioner.

Publicerades 2015-12-30