Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschråd

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Tågpassagerares rättigheter

Transportstyrelsen har fattat beslut om nya avgifter

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har vi fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna. För sjö- och luftfart genomförs både höjningar och sänkningar.

Publicerades 2016-10-20

Säkra spår i Sverige

Svensk järnväg har hög säkerhet. Det visar Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2015. Sverige lever upp till de mål som EU ställer på en säker järnväg – med ett undantag. Det gäller personal som jobbar i järnvägen.

Publicerades 2016-10-07

Skandinaviska Jernbanor nekas prövningstillstånd

Skandinaviska Jernbanor AB nekas prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, enligt ett beslut den 12 september. Därmed gäller Kammarrättens tidigare dom och järnvägsföretaget får inte fortsätta sin tågtrafik.

Publicerades 2016-09-29