Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschrådet för järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Nytt datum för när JTF upphävs

Europeiska bestämmelser ska införas för den som bedriver tågtrafik på det svenska järnvägsnätet. I samband med detta upphävs Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter, JTF. Tidigare var planen att det skulle ske från och med den 1 januari 2016 men nu avser Transportstyrelsen att upphäva JTF och införa Europeiska bestämmelser först den 1 mars 2016.

Publicerades 2015-11-26

Uppdaterad: Transportstyrelsen återkallar tillståndet för TX Logistik

Företaget TX Logistik som kör gods på järnväg i Sverige, Danmark och Norge får sitt tillstånd att bedriva järnvägstrafik återkallat. Anledningen är att företaget brister i sina säkerhetsrutiner, bland annat inom riskhantering och kontroll av personal med arbetsuppgifter som påverkar trafiksäkerheten. Tillståndet upphör att gälla från och med den 5 oktober.

Publicerades 2015-09-28

Både sänkta och höjda avgifter 2016

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nya nivåer gäller från den 1 januari 2016. Sammantaget sänks våra avgifter med 156 miljoner kronor. De största sänkningarna sker på vägtrafikområdet. På järnvägsområdet kommer avgifterna istället att höjas.

Publicerades 2015-09-18