Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschråd

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Ingen fortsatt trafik för Skandinaviska Jernbanor

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att ändra förvaltningsrättens dom om inhibition av Transportstyrelsens beslut att återkalla Skandinaviska Jernbanors AB:s säkerhetsintyg. Kammarrättens beslut innebär att Transportstyrelsens återkallelse gäller i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande. Järnvägsföretaget får därmed inte fortsätta med sin tågtrafik.

Publicerades 2016-08-12

Transportstyrelsen överklagar inhibition av beslut

Transportstyrelsen överklagade den 27 juli förvaltningsrätten i Faluns beslut om inhibition av beslutet att återkalla Skandinaviska Jernbanors AB:s säkerhetsintyg.

Publicerades 2016-08-04

Skandinaviska Jernbanor får fortsätta köra trafik i väntan på avgörande

Förvaltningsrätten i Falun har beslutat om inhibition av Transportstyrelsens beslut att återkalla Skandinaviska Jernbanors AB:s säkerhetsintyg. Beslutet innebär att företaget har rätt att fortsätta bedriva järnvägstrafik tills dess att förvaltningsrätten slutgiltigt avgjort ärendet.

Publicerades 2016-07-15