Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschrådet för järnväg

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Transportstyrelsen lanserar ny Facebooksida

Nu finns Transportstyrelsen med ytterligare en sida på Facebook. Sidan vänder sig till målgrupper som fordonsägare, resenärer och allmänheten i stort.

Publicerades 2015-07-02

Ny ledamot i styrelsen för Transportstyrelsen

Regeringen har utsett Elvy Söderström till ny ledamot i styrelsen för Transportstyrelsen. Hennes förordnande startar den 1 juli 2015.

Publicerades 2015-06-25

Medicinska krav viktigt för trafiksäkerheten inom alla trafikslag

De medicinska kraven på de som kör fordon och fartyg på väg, järnväg, på sjön och i luften står i fokus i Transportstyrelsens rapport ”Trafiksäkerheten i Sverige”. Dessutom presenteras aktuell olycksstatistik för alla trafikslag.

Publicerades 2015-06-02