Områden inom järnväg

Behörigheter

Branschråd

E-tjänster och blanketter

Fordonsregister

Marknadstillsyn & marknadsövervakning

Miljö och hälsa

Museiorganisationer

Olyckor & tillbud

Publikationer

Regler för järnväg

Säkerhetstillsyn

Tekniskt godkännande

Tillstånd

Skandinaviska Jernbanor nekas prövningstillstånd

Skandinaviska Jernbanor AB nekas prövningstillstånd av Högsta förvaltningsdomstolen, enligt ett beslut den 12 september. Därmed gäller Kammarrättens tidigare dom och järnvägsföretaget får inte fortsätta sin tågtrafik.

Publicerades 2016-09-29

Hundra nyanlända får praktikplats på Transportstyrelsen

Arbetsförmedlingen och Transportstyrelsen har tecknat en avsiktsförklaring som innebär att hundra nyanlända personer får praktik på Transportstyrelsens kontor i Norrköping, Örebro och Borlänge.

Publicerades 2016-09-06

Ingen fortsatt trafik för Skandinaviska Jernbanor

Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att ändra förvaltningsrättens dom om inhibition av Transportstyrelsens beslut att återkalla Skandinaviska Jernbanors AB:s säkerhetsintyg. Kammarrättens beslut innebär att Transportstyrelsens återkallelse gäller i avvaktan på förvaltningsrättens slutliga avgörande. Järnvägsföretaget får därmed inte fortsätta med sin tågtrafik.

Publicerades 2016-08-12