Låga vinster trots ökad efterfrågan på gods på järnväg

Efterfrågan på godstransporter ökade under 2017, framför allt för gods på järnväg. Trots det är lönsamheten mycket dålig för företagen som kör gods på järnväg. Om den utvecklingen fortsätter riskerar företag att slås ut och på sikt kan det leda till minskade möjligheter att köra gods på järnväg.

Publicerades 2019-03-06

Krav på incidentrapportering inom transportsektorn från den 1 mars

Från den 1 mars ska leverantörer av samhällsviktiga tjänster rapportera incidenter som sker i deras nätverk och informationssystem. Det är viktigt att aktörer inom transportsektorn identifierar och anmäler sig som samhällsviktig leverantör till Transportstyrelsen. Själva incidentrapporteringen sker sedan till MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Publicerades 2019-03-01

Dags att tycka till om nya EU-regler om underhåll av järnvägsfordon

Nu finns ett nytt förslag på nya EU-regler för underhåll av järnvägsfordon. Förslaget berör många aktörer på järnvägen och Transportstyrelsen uppmanar alla berörda att tycka till om förslaget.

Publicerades 2019-02-26