Järnväg

Här hittar du information om järnväg, spårväg och tunnelbana. Du kan också läsa om hur Transportstyrelsen verkar för en säker spårtrafik och för en effektiv järnvägsmarknad med sund konkurrens och likvärdiga villkor.

Här kan du kan ta del av bland annat:

  • svenska och europeiska lagar
  • normer och föreskrifter
  • hur vi arbetar med driftskompatibilitet, det vill säga arbetet med att underlätta för gränsöverskridande trafik
  • information om de godkännanden och tillstånd som spårtrafikens aktörer behöver för att kunna bedriva sin verksamhet.

Nyheter om järnväg

2014-03-06

Tillsyn av Trafikverkets trafikledning visar på avvikelser

Trafikverkets trafikledningspersonal agerar olika om det uppstår avvikelser i järnvägstrafiken och alla tolkar inte regelverket på samma sätt. Det är ett par av de avvikelser som upptäcktes när Transportstyrelsen gjort en tillsyn av Trafikverkets trafikledning på järnväg.


Skriv ut