Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Järnväg

106 nyhetsartiklar

Tågutbudet på samma nivåer som innan pandemin

Tågutbudet är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Under 2023 ökade det långväga tågutbudet med 7 procent och är därmed tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2023.

Publicerades 2024-04-24

Olika genomslag för yrkestrafikens nya regler

Transportstyrelsen har följt upp hur de nya EU-gemensamma reglerna för yrkestrafik fungerar.
– Förändringarna rör många olika områden och har fått lite olika genomslag, säger Maria Åkerlund, uppdragsledare, Transportstyrelsen.

Publicerades 2024-03-08

Kollektivtrafiken har återhämtat sig

Transportmarknaden har utvecklats i positiv riktning under 2022 och har allt bättre förutsättningar att skapa tillgänglighet, lönsamhet och konkurrens som ger nytta för resenärerna. Det är Transportstyrelsens bedömning i den nya rapporten Transportmarknaden i siffror.

Publicerades 2024-02-29

Nytt förslag för stärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd

Det ska vara tryggt att resa kollektivt och därför behöver järnvägs- och kollektivtrafikskyddet stärkas. Det framkommer i det regeringsuppdrag som
i dag slutredovisas. Ett av förslagen är att ta fram en ny lag om järnvägs- och kollektivtrafikskydd.

Publicerades 2024-01-31

100 personer miste livet i spårtrafiken 2023

Antal döda i spårtrafiken har ökat. Under 2023 omkom 100 personer i spårtrafiken, vilket motsvarar en ökning med 24 personer jämfört med 2022. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Publicerades 2024-01-17