Tågutbudet på samma nivåer som innan pandemin

2024-04-24

Solig sommarmorgon med dis över en tågräls. Sedan 2021 har det långväga tågutbudet stadigt ökat. Foto: Adobe Stock

Tågutbudet är tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Under 2023 ökade det långväga tågutbudet med 7 procent och är därmed tillbaka på samma nivåer som före pandemin. Det framkommer i Transportstyrelsens nya rapport Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2023.

Transportstyrelsens följer tillsammans med Järnvägsgruppen på Kungliga Tekniska högskolan årligen utvecklingen av utbud och priser inom persontrafik på järnväg.

Sedan 2021 har det långväga tågutbudet vuxit kontinuerligt. Under 2023 ökade utbudet på sträckorna som ingår i undersökningen med 7 procent och är nu tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Under samma period har flyg- och bussutbudet utvecklats i långsammare takt.

– Tåget står i dag för en större andel av den långväga trafiken, jämfört med innan pandemin. Nya vanor i spåren av pandemin, med till exempel en ökad andel digitala möten i stället för möten på plats, har sannolikt försvårat flygets återhämtning, säger Jonathan Sundin, utredare.

Dyrare att ta tåget – för den som ska resa långt

Mätningen visar också att priset på långväga tågresor i genomsnitt har höjts under året.

– I årets rapport ser vi att det i genomsnitt har blivit dyrare att resa med långväga tåg under 2023. Jämfört med 2022 har snittpriset för en andraklassbiljett för resor med långväga tåg ökat med 13 procent, säger Jonathan Sundin, utredare.

Den allmänna prisutvecklingen i landet ökade under motsvarande period, oktober 2022 till oktober 2023, med knappt 7 procent.

Efterfrågan på fritidsresor har ökat och den begränsade tillgången på billiga biljetter har medfört att resenärer har fått betala mer för sina tågresor.

Prisutvecklingen varierar mellan olika sträckor

Skillnaderna är tydliga mellan sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. Snittpriserna på sträckan Stockholm-Göteborg har stadigt minskat över tid, medan utvecklingen har varit den motsatta på sträckan Stockholm-Malmö

– Den skilda utvecklingen mellan sträckorna är intressant eftersom det illustrerar hur konkurrensen påverkar prisutvecklingen. På sträckan Stockholm-Göteborg är konkurrensen såväl inom som mellan trafikslagen omfattande. Det leder till en stark priskonkurrens mellan tågoperatörerna och ger ett förhållandevis stort utbud i relation till de resor som görs, säger Jonathan Sundin.

Ökad turtäthet och lägre biljettpriser över tid

Över tid har det skett en utveckling som varit till godo för resenärerna, bland annat en ökad turtäthet och i genomsnitt lägre biljettpriser. Under 2023 har dock problem som lokförarbrist och trafikstörningarna i viss mån begränsat utbudet.

– Fler avgångar, snabbare restider och lägre biljettpriser har historiskt lockat fler resenärer till järnvägen. Men resenärerna behöver också kunna lita på att tågen kommer och går som de ska, annars riskerar tillväxten att stanna av, säger Jonathan Sundin.

Rapport: Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2023