Evenemang inom spårtrafik

Här kan du se kommande branschråd, mässor, konferenser, seminarier och workshops på järnvägsområdet där Transportstyrelsen är en av aktörerna eller medverkar.

Kalendarium 2023

Kalendariet fylls på efterhand, nya evenemang kan därför tillkomma. Redan genomförda evenemang hittar du under Genomförda evenemang.

10-11 maj Branschråd för spårväg och tunnelbana
10-13 oktober Nordic Rail (info kommer snart)
26 maj Informationsmöte Järnväg
31 januari - 1 februari Säkerhetskonferensen