Varningsmärken

Här finns vägledande beslut i ärenden om att sätta upp eller ta ner varningsmärken, där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art.

Väg 558 i Österunda-Brunnsta

Behov har ansetts finnas av märke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart eftersom trafikanter som färdas med en hastighet som inte överstiger den på platsen högsta tillåtna har svårt att upptäcka utfarten i tid.

Publicerades 2012-10-15

Väg 2060 i Binäs

Behov har inte ansetts finnas av märke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart eftersom trafikanten kunde upptäcka utfarten.

Publicerades 2010-03-01

Väg 858 i Gräsbo

Behov har inte ansetts finnas av märke A40, varning för annan fara, med tilläggstavla för utfart eftersom trafikanten kunde upptäcka utfarten i tid.

Publicerades 2008-12-11