Vägvisning

Här finns vägledande beslut i ärenden om att sätta upp eller ta ner lokaliseringsmärken för vägvisning, där Transportstyrelsen är högsta instans. Besluten kan inte överklagas.

Ett lokaliseringsmärke kan ange en väg till en ort, plats, inrättning eller anläggning.

Naturreservat

Fråga om vägvisning till naturreservat från vägar som inte är den närmaste allmänna vägen.

Publicerades 2017-08-15

Circle K

Nedtagning av lokaliseringsmärke för vägvisning till bensinstation. Fråga om återkallelse av beslut om vägvisning.

Publicerades 2017-01-17

Hudiksvalls tingsrätt

Skäl fanns att vägvisa till tingsrätt på namngiven gata i tätort.

Publicerades 2016-04-26

Rastplats Kalmar

Fråga om vägvisning till rastplats, restaurang och informationsplats samt tillämpning av 1 kap. 3 § vägmärkesförordningen.

Publicerades 2016-03-01

Opus Bilprovning

Särskilda skäl har inte funnits för vägvisning till ackrediterat besiktningsorgan.

Publicerades 2015-06-18