Förutsättningar för att medges direktåtkomst till vägtrafikregistret

Här finns information till dig som vill ansöka om medgivande av direktåtkomst till vägtrafikregistret för kontroll av förarbehörigheter och kontroll av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och taxitrafik.

Förutsättningarna för att medges direktåtkomst till vägtrafikregistret är särskilt reglerade i vägtrafikdatalagen (2019:369) och vägtrafikdataförordningen (2019:382).

Informationsförmedlaren (www.bky.se) förmedlar ansökan om direktåtkomst och övriga nödvändiga underlag till Transportstyrelsen för prövning.

Direktåtkomst för kontroll av förarbehörigheter kan medges till

  • Innehavaren av trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210) och/eller trafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).
  • En sammanslutning av transportföretag (taxi, buss, gods) som är aktör på marknaden med ett gemensamt varumärke, lämnar anbud på transporter, skriver avtal om dem och bedriver transportverksamhet i enlighet med yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafiklagen (2012:211), helt eller delvis genom anslutna underentreprenörer. Det ska finnas en skriftlig överenskommelse som reglerar förhållandet mellan transportföretaget och underentreprenören.
    En förteckning över anslutna transportföretag ska kunna visas upp på anmodan av Transportstyrelsen.

Direktåtkomst för kontroll av trafiktillstånd kan medges till

  • Innehavaren av trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen (2012:210) och/eller trafiktillstånd enligt taxitrafiklagen (2012:211).
  • En sammanslutning av transportföretag (taxi, buss, gods) som är aktör på marknaden med ett gemensamt varumärke, lämnar anbud på transporter, skriver avtal om dem och bedriver transportverksamhet i enlighet med yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafiklagen (2012:211), helt eller delvis genom anslutna underentreprenörer.
  • Ett företag eller organisation som i sin verksamhet upphandlar tillståndspliktiga transporttjänster reglerade i yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafiklagen (2012:211) och skriver avtal om transportverksamheten som antingen utförs direkt av tillståndshavaren eller genom underentreprenörer.

Exempel på hur vissa begrepp kan tydas inom transportbranschen

Beställningscentral för taxi

En Beställningscentral är en sammanslutning av taxiföretag med uppgift att samordna gemensamma intressen som t.ex. en gemensam beställningsväxel, sköta trafikledning, sammanställa och lämna anbud på transporter, samordning, affärsutveckling, reklamationshantering samt fakturering. Det ska finns en skriftlig överenskommelse om samarbetet mellan Beställningscentralen och respektive anslutet taxiföretag.

Lastbilscentral eller motsvarande

En Lastbilscentral är en sammanslutning av godstransportföretag med uppgift att samordna gemensamma intressen som t.ex. sammanställa och lämna anbud på transporter, samordning, affärsutveckling, reklamationshantering samt fakturering. Det ska finns en skriftlig överenskommelse om samarbetet mellan Lastbils­centralen och respektive anslutet godstransportföretag.

Samverkansbolag inom bussbranschen

Ett Samverkansbolag inom bussbranschen är en sammanslutning av bussföretag med uppgift att samordna gemensamma intressen som t.ex. sammanställa och lämna anbud på transporter, samordning, affärsutveckling, reklamationshantering samt fakturering. Det ska finnas en skriftlig överenskommelse om samarbetet mellan Samverkansbolaget och respektive anslutet bussföretag.

Villkor för medgivande till direktåtkomst

Allmänna villkor för medgivande till direktåtkomst eller direktanmälan (180 kB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!