Transportstyrelsens prislista

Följande priser gäller (exklusive moms)

Transaktionsavgifter
Anmälan 2.30 kr/st
Sökning 3.45 kr/st

Fasta avgifter
Månadsavgift 100 kr

För eventuell avgift för e-legitimation ansvarar respektive leverantör av elektronisk ID-handling.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!