Transportstyrelsens prislista

Följande priser gäller (exklusive moms)

  Pris tom 2022-06-30 Pris from 2022-07-01
Grundavgift 100 kr 150 kr
Anmälan 2.30 kr/st 3.45 kr/st
Sökning 3.45 kr/st 5.18 kr/st

 

För eventuell avgift för e-legitimation ansvarar respektive leverantör av elektronisk ID-handling.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!