Körkort för tung lastbil

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för tunga lastbilar: C1, C1E, C och CE. Skillnaden ligger i hur tunga lastbilar och påkopplade släpvagnar du får köra.

C1 – Medeltung lastbil Lastbil C1

Med behörigheten C1 får du köra personbilar och medeltunga lastbilar med en totalvikt på högst 7 500 kg.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett C1-körkort.

C1E – Medeltung lastbil med tungt släp Lastbil C1E

Med behörigheten C1E får du köra samma fordon som med behörigheten C1 och du får dessutom dra en eller flera släp om bilens och släpens sammanlagda totalvikt inte är högre än 12 000 kg.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett C1E-körkort.

C – Tung lastbil Lastbil C

Med behörigheten C får du köra tunga lastbilar och personbilar utan viktgräns.

Du får också dra ett lätt släp med totalvikt på högst 750 kg.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett C-körkort.

CE – Tung lastbil med tungt släp Lastbil CE

Med behörigheten CE får du köra samma fordon som med behörigheten C och du får dessutom dra en eller flera släp utan viktgräns.

Ansök om körkortstillstånd och läs mer om vilka krav som gäller för att ta ett CE-körkort.

Ska du utbilda dig till yrkesförare?

Om du planerar att utbilda dig till yrkesförare behöver du känna till vad som gäller om exempelvis färdskrivare och yrkesförarutbildning.

Läs mer om yrkestrafik.

Översikt

Det finns flera olika körkortsbehörigheter för tunga fordon. I detta dokument hittar du en översikt över åldersgränser samt vilka typer av fordon som de olika behörigheterna ger dig rätt att köra.

Översikt över de olika körkortsbehörigheterna för tunga fordon.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!