Ansöka om förlängd giltighetstid för godkänt kunskapsprov, behörighet B

Förarprovet består av två delar, kunskapsprov och körprov. Körprov för behörighet B får avläggas endast av den som har avlagt ett godkänt kunskapsprov för behörighet B. Ett godkänt kunskapsprov är giltigt i 4 månader och inom den tiden måste ett godkänt körprov genomföras för att körkort ska kunna utfärdas.

Tillfällig ändring med anledning av coronaviruset

Transportstyrelsen har med anledning av coronaviruset tillfälligt förlängt giltighetstiden för ett godkänt kunskapsprov för behörighet B till 6 månader. De tillfälliga reglerna gäller till och med den 30 september 2021.

Den tillfälliga förlängningen innebär att ett godkänt kunskapsprov som är genomfört mellan den 1 mars 2020 och den 30 september 2021 får en giltighetstid på 6 månader.

Läs mer i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:17) om tillfälligt förlängd giltighetstid för godkänt förarprov behörighet B.

Om du inte har fått tid för ett (1) omprov inom giltighetstiden för ditt godkända kunskapsprov behöver du kontakta Trafikverket på 0771-17 18 19 och förklara din situation. Därefter behöver du löpande undersöka lediga tider för prov.

Om du har särskilda skäl finns möjlighet att ansöka om förlängd giltighetstid. Vad som kan räknas som särskilda skäl är till exempel

  • en sjukdom eller en allvarlig skada som gör att du inte kunnat göra ett (1) omprov (då krävs ett läkarintyg), eller
  • om Trafikverket av någon anledning inte kunnat erbjuda dig tid för ett (1) omprov inom giltighetstiden på 4 månader (6 månader enligt den tillfälliga ändringen enligt ovan).

Så här ansöker du

Ansökan om undantag skickas till vag.tff@transportstyrelsen.se, eller

Transportstyrelsen
Sektion Prövning trafikant
Box 24085, 400 22 Göteborg.

Ansökan måste ha kommit in till oss innan det godkända kunskapsprovet blivit ogiltigt.

Ansökan medför en ansökningsavgift på 1 500 kronor. När vi tagit emot din ansökan skickar vi ut en begäran om ansökningsavgift. Handläggningen påbörjas när avgiften är betald och den återbetalas inte, även om du får avslag på din ansökan.

Så här skriver du din ansökan:

  • Skriv ”Ansökan om förlängd giltighetstid" i ämnesraden.
  • Ange skälen till varför du inte haft möjlighet att genomföra ett (1) omprov.
  • Ditt födelsedatum, namn, adress och kontaktuppgifter ska finnas med i mejlet.

Författningar

Här kan du läsa mer om vad som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov):

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.