Buss

Att köra buss innebär att man har ansvar för att fler personer än en själv färdas på ett trafiksäkert sätt. Därför ställs särskilda krav på dig som förare av en buss. Ska du köra buss behöver du ha ett D-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs om du vill ta ett D-körkort och vad du behöver tänka på.

Med buss menar vi i det här sammanhanget en bil som är inrättad huvudsakligen för personbefordran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver förarplatsen.

Det finns fyra olika körkortsbehörigheter för bussar: D1, D1E, D och DE. Skillnaden ligger i hur stora bussar och tillkopplade släpvagnar du får köra.

D1

Körkortsbehörigheten D1 ger rätt att köra mellanstora bussar som är konstruerade för högst 16 passagerare utöver förarplatsen, och har en maximal längd av 8 meter.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Åldersgränsen för D1 är 21 år. (18 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss, se nedan.)

D1E

Körkortsbehörigheten D1E ger samma rätt som D1 och du får dessutom dra en eller flera släpvagnar oavsett vikt.

Åldersgränsen för D1E är 21 år. (18 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss, se nedan.)

D

Körkortsbehörigheten D ger rätt att köra bussar oavsett antal sittplatser eller längd.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Åldersgränsen för D är 24 år. (18 år eller 21 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss, se nedan.)

DE

Körkortsbehörigheten DE ger samma rätt som D och du får dessutom dra en eller flera släpvagnar utan någon övre viktbegränsning.

Åldersgränsen för DE är 24 år. (18 år eller 21 år om du utbildar dig för att utföra persontransporter med buss, se nedan.)

Om du går utbildning för att utföra persontransporter med buss

Om du går en yrkesförarutbildning för att utföra persontransporter med buss inom gymnasiekolan kan du ta D-körkort när du är 18 år. Går du hos en utbildare med tillstånd av Transportstyrelsen eller vid komvux kan du ta D-körkort när du är 21 år i stället för 24 år som gäller normalt. Läs mer under respektive behörighet.

Läs mer om Yrkesförarkompetens