Villkorstidens slut och att återfå körkortet

Ditt körkort med villkor om alkolås blir automatiskt ogiltigt när villkorstiden löper ut. 

När knappt en månad återstår av villkorstiden för alkolåset skickas en ansökningsblankett (grundhandling) hem till dig. Det är viktigt att du fyller i blanketten och skickar tillbaka den till Transportstyrelsen så fort som möjligt, detta för att undvika att det blir ett glapp i ditt körkortsinnehav.

Vid villkorstidens slut skickas ett nytt körkort utan villkor om alkolås hem till dig. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!