Villkorstidens slut och att återfå körkortet

Ditt körkort med villkor om alkolås blir automatiskt ogiltigt när villkorstiden löper ut. Du måste ansöka om körkortstillstånd för att ett nytt körkort ska kunna utfärdas. Du kan ansöka när det återstår sex månader av villkorstiden.

Du bör ansöka i god tid för att vi ska hinna behandla din ansökan. I en del fall krävs också läkarintyg och prover för alkohol och narkotika. I de fallen är det särskilt viktigt att du förbereder din ansökan i god tid.

Vi prövar om du med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden är lämplig att få tillbaka ett körkort utan villkor om alkolås. I prövningen bedöms också  din skötsamhet under villkorstiden.