Godkända leverantörer av alkolås

Följande leverantörer av alkolås är idag godkända av Transportstyrelsen.

ACS - Alcohol Countermeasure Systems - levererar genom ALCOLOCK Sverige AB.

Dignita AB

Dräger Safety Sverige AB

Malux Sweden AB 

Det räcker inte att installera ett alkolås av rätt fabrikat. Låset måste även vara personligt utfärdat för dig och programmerat på rätt sätt för att uppfylla de krav Transportstyrelsen ställer.

Kontakta din leverantör för information om vilket fabrikat samt vilken beteckning som är godkänd.