Information om förarutbildning på distans med anledning av coronaviruset

Vi får många frågor från företag och allmänhet om vi tillåter att utbildning kan ske på distans med anledning av coronaviruset. Vi kommer på denna sida hålla er uppdaterade med vad som gäller inom området.

Den här informationen gäller obligatoriska utbildningar för körkort, förarbevis och tillståndspliktig fortbildning för yrkesförarkompetens, där det finns krav på att läraren och deltagarna samtidigt ska närvara i utbildningslokalen.

Idag kan distansutbildning medges endast på vissa utbildningar

Det finns idag möjlighet att, efter anmälan till Transportstyrelsen, bedriva del av utbildning på distans när det gäller

 • moped klass I, AM
 • förarbevis för moped klass II
 • förarbevis för snöskoter
 • förarbevis för terränghjuling
 • fortbildning för yrkesförarkompetens (enskilda moment).

Uppgifter som ska anmälas vid distansundervisning

Om ni avser att bedriva hela eller delar av den teoretiska utbildningen på distans ska genomförandet särskilt beskrivas i undervisningsplanen och en anmälan om ändring ska göras som beskriver

 • vilken eller vilka delar som ska bedrivas på distans
 • omfattning i tid av distansundervisningen
 • hur identitetskontrollen ska genomföras innan utbildningen påbörjas     
 • vilken digital teknik ni kommer att använda vid undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras.

Till anmälan ska alltid undervisningsplanen bifogas.

Transportstyrelsens tolkning av ”enskilda moment” är att en avgränsad del av en delkurs, till exempel en eller ett par utbildningstimmar, kan bedrivas som distansutbildning.

Om ni avser att bedriva enskilda moment av den teoretiska utbildningen på distans ska genomförandet beskrivas i undervisningsplanen och en anmälan om ändring via ändringsblankett ska lämnas in till Transportstyrelsen innan utbildningen påbörjas. Av beskrivningen ska framgå

 • vilken eller vilka delar som ska bedrivas på distans
 • omfattning i tid av distansutbildningen
 • hur identitetskontrollen ska genomföras innan utbildningen påbörjas
 • vilken digital teknik ni kommer att använda under undervisningen
 • hur ni säkerställer att uppkopplingen fungerar för varje deltagare innan utbildningen påbörjas
 • hur eventuell utebliven undervisningstid på grund av tekniska störningar eller avbrott i uppkoppling kompenseras.

Till anmälan ska alltid undervisningsplanen bifogas.

Förändringar kan ske med kort varsel

Många utbildare undrar om de på grund av coronaviruset kan utbilda elever på distans, till exempel genom att använda Zoom eller Skype. Att genomföra introduktionsutbildning eller riskutbildning på distans är tyvärr inte möjligt utifrån nuvarande regler. Då behöver reglerna i så fall ändras. Transportstyrelsen har hittills gjort bedömningen att inte medge undantag eller göra regeländringar.

Transportstyrelsen kan dock komma att vidta åtgärder med kort varsel beroende på utvecklingen och Folkhälsomyndighetens råd och vägledning. Om det blir någon förändring kommer vi att gå ut med information på den här sidan och via e-post till alla berörda utbildare.

Vi rekommenderar att följa Folkhälsomyndighetens råd

Vi förstår oron som många har och vi följer utvecklingen inom området. Tillsvidare rekommenderar vi att ni följer Folkhälsomyndighetens råd och vägledning i samband med att ni håller utbildningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!