Leverantörsinformation

På den här sidan hittar du som vill leverera alkolås till det nya systemet information om förutsättningarna och hur det går till.

För att få vara leverantör behöver du:

 • Uppfylla kraven i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2011:70
 • Ha ett it-system som uppfyller kraven i Transportstyrelsens dokument Alcohol Interlock – Log Format (se dokument i listan till höger).
 • Ha avtal med oss för att rapportera in i vårt it-system samt för hantering av personuppgifter för Transportstyrelsens räkning.
 • För föreskriftens krav på tillgänglighet till serviceställen tillämpar Transportstyrelsen följande riktlinje för bedömning
  • minst ett serviceställe i varje län, dock kan län undantas förutsatt att alla som är bosatta i länet har mindre än 100 km till ett serviceställe, och
  • att ingen som är bosatt i Sverige har längre än 200 km till närmaste serviceställe.

Observera att punkten om tillgänglighet är en riktlinje och inte ett absolut krav. En bedömning görs vid varje leverantörs ansökan.

Så här går ansökan och godkännande till:

 • Vad ansökan ska innehålla framgår av TSFS 2011:70. Enklast är att ansöka via den blankett som finns här till höger, den innehåller bland annat en checklista för den dokumentation som ska skickas med.  Det är dock frivilligt att använda blanketten.
 • Efter en inledande kontroll av din ansökan kommer vi att kontakta dig för att testa it-system och för att teckna avtal enligt ovan. Vi tillhandahåller mallar för avtalen.
 • När du har fått ett beslut om godkännande och har tecknat avtal kan du börja leverera alkolås till användare.
 • För handläggning av din ansökan tar Transportstyrelsen ut en avgift på 14 400 kr.