Vattenskoter

Sedan den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år. Även en giltig legitimation ska medtas vid framförande av vattenskoter.

Detta händer 2023

Gamla meriter

OBS! Senast den 30 april 2023 måste en ansökan om förarbevis för vattenskoter på gamla meriter (läs mer längre ned på sidan) vara registrerad hos Transportstyrelsen!
Efter detta datum är det endast möjligt att beviljas ett förarbevis om man genomgått en utbildning hos en godkänd utbildningsanordnare för vattenskoter med godkänt resultat och sedan ansökt om förarbeviset.

Giltiga handlingar under färd

Den som framför en vattenskoter och omfattas av kravet på förarbevis ska ha med sig ett giltigt förarbevis och en giltig identitetshandling ombord.

Från och med den 1 maj 2023 måste man vid en kontroll till sjöss kunna uppvisa antingen sitt digitala förarbevis eller, om man har ett sådant, förarbevis i form av ett fysiskt plastkort tillsammans med en giltig legitimation, till exempel körkort.

Utbildningsintyget – giltig handling vid färd i max en månad

Om man har genomgått utbildning för förarbevis för vattenskoter hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare har man rätt att under maximalt en månad efter genomförd utbildning köra vattenskoter under tiden förarbeviset ännu inte har utfärdats och lämnats ut. Kom alltså ihåg att ansöka om förarbevis hos Transportstyrelsen via e-tjänsten, Vattenskoterwebben. Vid en kontroll till sjöss måste man kunna uppvisa sitt utbildningsbevis i elektronisk form eller papperskopia tillsammans med en giltig legitimation, till exempel körkort.

Handläggningstid gällande förarbevis för vattenskoter

Handläggningstiden är just nu ca 8 veckor för de som ansöker på gamla meriter. För de som ansöker med en godkänd utbildning för vattenskoter är handläggningen automatisk.

Det här behöver du göra för att få köra vattenskoter

1. Genomgå utbildning

Det första du behöver göra är att genomgå en utbildning hos en av Transportstyrelsens godkända utbildningsanordnare. I vår e-tjänst hittar du en lista över godkända utbildare.

2. Ansök om förarbevis

När du genomgått utbildningen med godkänt resultat kan du ansöka om förarbeviset. Du ansöker i vår e-tjänst Vattenskoterwebben. Ansökan kostar 300 kronor och förarbeviset utfärdas digitalt. Du kan sen visa upp och presentera förarbeviset via samma e-tjänst. Det går även att ladda hem en offline-kopia av förarbeviset som du kan använda om du inte har mobiltäckning där du kör vattenskoter. Tänk på att en giltig legitimation även ska medtas vid framförande av vattenskoter.

Det finns möjlighet att beställa förarbeviset i form av ett fysiskt plastkort mot ytterligare en kostnad på 200 kronor, men det är dock inget krav. Plastkortet beställer du via vår e-tjänst Vattenskoterwebben. Även de som har ett plastkort måste också medta en giltig legitimation vid framförande av vattenskoter.

Ansök om förarbeviset på gamla meriter

Alla behöver inte gå en ny utbildning för att ta förarbevis, utan det går också bra att söka på gamla meriter. Det är det vi kallar övergångsreglerna. I korthet innebär det att den som har andra behörigheter på sjön som utfärdats före den 1 maj 2022 kan ansöka om förarbevis för vattenskoter direkt – utan att gå någon ny utbildning. Det gäller till och med den 30 april 2023. Ansök i god tid. OBS! En ansökan måste vara registrerad senast 30 april 2023!

Läs mer om att ansöka om förarbevis för vattenskoter på gamla meriter

Bli utbildningsanordnare för vattenskoter

Du som vill bli en utbildningsanordnare för vattenskoter måste uppfylla vissa krav. I Sverige är det Transportstyrelsen som godkänner utbildningsanordnare.

Läs mer om att bli utbildningsanordnare för vattenskoter

Förare från andra länder inom EES

Den som är på besök i Sverige från andra länder inom EES och vill köra vattenskoter måste ha ett motsvarande förarbevis för vattenskoter utfärdat i det landet. Har man inte ett sådant förarbevis måste man gå en utbildning för vattenskoter i Sverige och ansöka om förarbevis för vattenskoter hos Transportstyrelsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor om förarbevis för vattenskoter är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post.

Telefon: 0771-41 33 00 (öppet mellan kl. 9:00-11:00)

E-post: sjofart.vattenskoter@transportstyrelsen.se

Frågor och svar

Utbildningen omfattar minst 15 timmar fördelat på både teoretiska och praktiska moment med vattenskoter. Det ingår även ett prov, som det gäller att bli godkänd på. Vissa av de teoretiska delarna går att läsa på distans, beroende på utbildningsanordnarens upplägg.

Ja. Kravet gäller dock inte den som

  • kör vattenskoter inom verksamhet hos en statlig myndighet och räddningstjänst
  • deltar i en utbildning för vattenskoter – om den är godkänd av Transportstyrelsen
  • tränar inför tävling, tävlar eller deltar i uppvisning med vattenskoter som ett medlemsförbund i Riksidrottsförbundet ansvarar för.

Den som kör vattenskoter utan förarbevis eller behörighet efter den 1 maj 2022 kan straffas med böter. Det gäller även den som buskör med vattenskoter. Det är polisens och kustbevakningens uppgift att kontrollera att förare har förarbevis.

Det är polisen och kustbevakningen som kontrollerar att en vattenskoterförare har förarbevis. Båda myndigheterna har rätt att stoppa en vattenskoter för en rutinkontroll.

Ett förarbevis för vattenskoter ska även kunna återkallas på plats vid misstanke om vissa brott till sjöss, föreslår regeringen i en remiss.

Ja, det är möjligt. För att få dispens krävs

  • en giltig licens från Svenska Motorsportförbundet och
  • intyg som styrker deltagande och/eller träning inför tävlingar med vattenskoter som anordnas i samarbete med Svenska Motorsportförbundet.

Ansökningsblankett – dispens från ålderskrav för vattenskoter

Om du fått ditt förarbevis utfärdat efter genomgången vattenskoterutbildning kan du, utan krav på ytterligare utbildning, ansöka om nytt förarbevis efter att giltighets- eller spärrtiden för beslut om återkallelse löpt ut.

Du får ansöka om ett nytt förarbevis först när giltighets- eller spärrtiden för ditt återkallade förarbevis löpt ut. Om du fått ditt förarbevis utfärdat på ”gamla meriter” enligt övergångsbestämmelserna måste du gå en vattenskoterutbildning om giltighets- eller spärrtiden löper ut efter 30 april 2023 eller om din ansökan inkommer till myndigheten efter detta datum. Det innebär att du då måste genomgå en vattenskoterutbildning hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare för att ett nytt förarbevis ska kunna beviljas.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!