Vattenskoter

För att få köra vattenskoter gäller en åldersgräns på 15 år. Den som framför en vattenskoter är farkostens befälhavare och har därmed samma ansvar som övriga fritidsbåtar på sjön.

Definitionen på vattenskoter är en farkost vars längd understiger fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla och har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä snarare än befinner sig i den.

De som framför en vattenskoter har samma ansvar som alla andra på sjön. Vid framförande av vattenskoter ska föraren ha kunskap om sjövägsreglerna. Den som framför en vattenskoter är farkostens befälhavare och har därmed samma ansvar som övriga fritidsbåtar på sjön.

Bestämmelser om vattenskoter regleras i förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter. I förordningen anges att vattenskoterkörning endast är tillåtet i allmänna farleder. Reglerna i Miljöbalken och Sjölagen: du som kör vattenskoter är ansvarig för att köra säkert och inte påverka miljön eller andra människor.

Obligatoriskt krav på förarbevis för vattenskoter föreslås träda ikraft sommaren 2022

Pågående arbete

Regeringens regelförslag för utbildning och förarbevis för att få framföra vattenskoter är ute på remiss. Regeringen har nyligen ändrat sina föreslagna datum. Kravet om att ha förarbevis för vattenskoter föreslås numera träda ikraft den 1 maj 2022. Bestämmelserna som berör utbildningsanordnarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 för att ge möjlighet att utbilda innan krav om förarbevis träder i kraft.

Transportstyrelsen arbetar med att ta fram detaljerade regler för den som ska utbilda och framföra vattenskoter. De föreslagna reglerna föreslås träda i kraft i samband med regeringens bestämmelser.

Vanliga frågor och svar finner du här.

15-årsgräns för vattenskoter från 1 juni 2019

Den 1 juni 2019 införs en åldersgräns på 15 år för att få framföra vattenskoter i Sverige. För ungdomar under 15 år som tävlar i vattenskoter finns möjlighet att ansöka om dispens från åldersgränsen. För att erhålla en dispens krävs en giltig licens från Svenska Racerbåtförbundet och intyg som styrker deltagande och/eller träning inför tävlingar med vattenskoter som anordnas i samarbete med Svenska Racerbåtförbundet.

Ansökningsblankett – dispens från ålderskrav för vattenskoter (pdf, 52 kB)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!