Vattenskoter

Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. Utöver detta finns sedan tidigare en åldersgräns på 15 år för att köra vattenskoter.

Krav på förarbevis för vattenskoter

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder ikraft 1 maj 2022.  
Förarbeviset för vattenskoter utfärdas av Transportstyrelsen efter en godkänd utbildning. Förarbeviset utfärdas i elektronisk form. Det finns även möjlighet att beställa det utfärdade förarbeviset i form av ett fysiskt plastkort mot en ytterligare kostnad.

Du ansöker om förarbeviset via vår e-tjänst vattenskoterwebben.

Vattenskoterwebben

Övergångsregler

Utbildningar för fritidsbåtar

Den som innehar ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning efter den 1 oktober 1985 men före den 1 maj 2022 har rätt att köra vattenskoter med ett sådant intyg till och med 30 april 2023

Validering

Kontakta Nämnden för båtlivsutbildning via mejladressen nedan om du vill validera en äldre variant utfärdad innan den 1 oktober 1985 eller saknar din blå bok. För validering av ditt intyg kontaktar du Nämnden för båtlivsutbildning via e-post på adressen; info@batlivsutbildning.se. Som rubrik anger du ”validering av intyg”. Glöm inte bort att bifoga det intyg du vill ha validerat samt uppgift om namn, personnummer, adress- och övriga kontaktuppgifter.

Den som innehar ett förarintyg för fritidsbåt, ett manöverintyg för högfartsbåt eller ett kustskepparintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning före den 1 maj 2022 eller en äldre variant som är validerad av Nämnden för båtlivsutbildning kan fram till och med 30 april 2023 efter ansökan hos Transportstyrelsen få ett förarbevis för vattenskoter utfärdat utan ytterligare utbildning. Ansökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023!

Utbildningar för handelssjöfart

Utbildningar för handelssjöfart genomförda innan 1 maj 2022 som kan användas enligt övergångsbestämmelsen är sjökaptensexamen, utbildning för fartygsbefäl klass V,  utbildning för fartygsbefäl klass VII, fartygsbefälsexamen klass VIII, styrman A, styrman B, skeppare A och skepparexamen.

Den som innehar en sjökaptensexamen, utbildning för fartygsbefäl klass V,  utbildning för fartygsbefäl klass VII, fartygsbefälsexamen klass VIII, styrman A, styrman B, skeppare A eller skepparexamen för handelssjöfart genomförda innan 1 maj 2022 kan fram till och med 30 april 2023 efter ansökan hos Transportstyrelsen få ett förarbevis för vattenskoter utfärdat utan ytterligare utbildning. Ansökan måste vara registrerad hos Transportstyrelsen senast 30 april 2023!

Ovanstående övergångsregler gäller även den som innehar intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal som är utfärdat före den 1 maj 2022

Ansökan om förarbevis

elektroniskt förarbevis för vattenskoter

Ansökan om förarbevis för vattenskoter görs elektroniskt hos Transportstyrelsen. För att Transportstyrelsen ska kunna utfärda ett förarbevis för vattenskoter behöver du med godkänt resultat ha genomgått en utbildning för vattenskoter som är godkänd av Transportstyrelsen. Förarbevis för vattenskoter kan också utfärdas av Transportstyrelsen om du uppfyller ovan angivna övergångsregler.

Förarbeviset presenteras och visas upp på begäran via e-tjänsten för vattenskoterförare. Det går att ladda hem en offline-kopia som kan användas om du inte har mobiltäckning där du kör vattenskoter.

Beslut om utfärdande av förarbevis är automatiserat. Kontroll om genomförd utbildning eller relevant nautisk kompetens sker automatiskt. När beslut fattats får du ett mejl som informerar dig om att du kan hämta ditt förarbevis på e-tjänsten för vattenskoterförare.

Kravet på att inneha förarbevis för vattenskoter träder i kraft 1 maj 2022

När kopia på intygsbok från NFB (blå boken) laddas upp i samband med ansökan om förarbevis för vattenskoter är det viktigt att sidan 3 och sidan för respektive bevis finns med i ansökan!

Du kan också ansöka med en kopia av intygskort från NFB.

Ansökan om plastkort

Förarbeviset utfärdas i elektronisk form men det finns även möjlighet att beställa det utfärdade förarbeviset i form av ett fysiskt plastkort mot en ytterligare kostnad. Ansökan gör du via vår e-tjänst vattenskoterwebben. Om du ansökt om plastkort för förarbevis för vattenskoter skickas det till din folkbokföringsadress under våren 2022.

Du ansöker om förarbeviset och plastkortet via vår e-tjänst vattenskoterwebben.

Vattenskoterwebben

Kravet om att inneha förarbevis för vattenskoter träder i kraft 1 maj 2022.

Ansökningsavgift

Vid prövning av ansökan om förarbevis för vattenskoter är ansökningsavgiften 300 kr.

Väljer du att få ditt godkända förarbevis för vattenskoter utfärdat på ett plastkort är ansökningsavgiften 200 kr.

Utbildningsanordnare för förarbevis för vattenskoter

En utbildning som riktar sig till vattenskoterförare måste uppfylla vissa krav. I Sverige är det Transportstyrelsen som godkänner utbildningsanordnare.

Läs mer om utbildningsanordnare av förarbevis för vattenskoter

15-årsgräns för vattenskoter

Den 1 juni 2019 infördes en åldersgräns på 15 år för att få köra vattenskoter i Sverige. För ungdomar under 15 år som tävlar i vattenskoter finns möjlighet att ansöka om dispens från åldersgränsen. För att få dispens krävs

  • en giltig licens från Svenska Motorsportförbundet och
  • intyg som styrker deltagande och/eller träning inför tävlingar med vattenskoter som anordnas i samarbete med Svenska Motorsportförbundet.

Ansökningsblankett – dispens från ålderskrav för vattenskoter (pdf, 52 kB)

Frågor och svar om vattenskoter

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!