"Så får du ett giftfritt båtliv"

Fiskarter som dör ut. Ostron och musslor som byter kön. I våra vatten finns det många växter, fiskar och levande organismer som påverkas av vad vi människor gör både på land och i vattnet. Och som i sin tur påverkar oss och vår hälsa.

– Om man vill ha ett levande hav får man inte bruka våld på det, utan följa med det, säger fritidsfiskaren Anders från Göteborg.

 

 

Långsamma processer är svåra att upptäcka. Så är det ofta med miljöpåverkan. Man ser inte konsekvensen av sitt handlande direkt. Men Anders märker en förändring.

– Om man som jag hela livet har tillbringat väldigt mycket tid ute på vattnet så ser man att många saker pekar neråt.

 

Fotografi, närbild, Anders, fiskeentusiast

 

"Att visa respekt för havet är att försöka förstå det"

 

Anders passion för miljön går inte att ta miste på. Han älskar att vara ute på öar, på stränder och i vikar för att fiska och titta på fåglar. Det är framför allt fisket som har en särskild plats i hans hjärta. Och han vill fortsätta njuta av naturen från sin båt, och kunna fiska hummer och makrill även i framtiden.

Ett sätt att störa – eller snarare förstöra ekosystemet– är att utsätta det för gifter från våra båtar. Tributyltenn (TBT) är ett av de allra giftigaste ämnena som finns i äldre båtbottenfärger och som ofta finns kvar på våra båtar. TBT är numera förbjudet i princip hela världen, inte bara för fritidsbåtar utan för all sjöfart. Det innehåller hormonstörande ämnen som påverkar djurlivet i havsmiljön, även i halter som är så låga att de knappt är mätbara.

 

"Som båtägare kan man göra sådant som man har makt över"

 

– Som båtägare kan man göra sådant som man har makt över, till exempel att hantera gifter från båten på rätt sätt, berättar Anders och fortsätter:

– När vi köpte vår båt från 70-talet så hade den många lager av gammal bottenfärg som innehåller gifter som inte är tillåtet. Jag bestämde mig för att ta bort bottenfärgen och jag ville göra det på rätt sätt så att jag inte skulle sprida ännu mer gifter när jag jobbade.

På Anders båtklubb används olika metoder för att ta bort båtbottenfärger. Många använder slipmaskin kopplad till dammsugare, en del torrskrapar, andra föredrar att stryka på en gel, medan somliga anlitar yrkeskunniga personer som kan blästra.

Men Anders upplever att det är många runt om i landet som slarvar när de tar bort bottenfärger och gör båtbottnar rena. Det innebär mängder av gamla lager giftig bottenfärg som blåser ner i hamnbassängerna. Helt i onödan.

 

"De flesta kan ju tejpa och dammsuga"

 

– Om man täcker marken under båten och runt båten med till exempel skyddsplast så sprids ju inte gifterna av vinden och man kan enkelt samla upp det farliga avfallet. Dammsuga och tejpa är ju två enkla kunskaper som många har, säger Anders. Och man ska förstås också skydda sig själv för att inte få i sig alla hälsofarliga ämnen som finns i gamla bottenfärger.

– För mig var det sedan viktigt att hålla min båt giftfri, så jag letade efter alternativa metoder att skydda min båtbotten från påväxt. I mitt fall blev det skrovduk. Genom att visa att det fungerar alldeles utmärkt att vara miljövänlig och också prata om det, kommer fler och fler att bli övertygade, menar Anders.

 


Transportstyrelsens råd

Ta bort bottenfärg på ett hållbart sätt!

Om du använder någon av de rekommenderade metoderna och utför dem med rätt riskminskande åtgärder omhändertas mer än 98% av färgpartiklarna och biociderna från bottenfärgen.

 

Rekommenderade metoder:

 • Slipning, kopplad till dammsugare.
 • Torrskrapning, kopplad till dammsugare.
 • Gelbehandling med skrapa.
 • Blästring med sand eller kolsyra (bör utföras av yrkeskunnig person).

 

Mycket viktigt att du:

 • Skyddar marken under båten
 • Skyddar platsen runt båten mot vind och regn.
 • Skapar en miljö med undertryck vid blästring.
 • Skyddar dig själv med rätt skyddsutrustning
 • Samlar upp färgrester och annat material som varit i kontakt med färgrester och hantera som farligt avfall.
 • Lämna in farligt avfall till godkänd avfallsmottagare.
 • Skydda människor och djur omkring, så att de inte kommer i kontakt med farligt avfall.

 

Vill du veta mer?

Sanering av bottenfärg - utförligare beskrivning av våra rekommendationer.

För ett bättre flyt är samlingssidan med tips och inspiration för ett roligare och mer hållbart liv på sjön.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!