Tillstånd inom luftfartsskydd

För utfärdande eller ändring av tillstånd på luftfartsskyddsområdet ska
en löpande avgift tas ut enligt Avgifter för tillståndsprövning, med undantag för tillstånd där avgiften tas ut enligt följande tabell. För registerkontroller av personer ska en ansökningsavgift betalas enligt nedanstående tabell.

En grundavgift på 3 500 kronor tas ut för resor i samband med tillståndsprövning för de verksamheter där ett krav på ett platsspecifikt besök finns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Typ av tillstånd Avgift i kr
Godkännande av säkerhetspersonal 600
Godkännande av instruktörer 8 400
Godkännande av EDD-team 2 900
Registerkontroll av en person  700
Uppdatering av befintlig registerkontroll hos samma verksamhetsutövare eller arbetsgivare på grund av uppdatering av säkerhetsklass. 400
Tillstånd för ACC3 (frakt från tredje land) 20 000

Registerkontroll av ambassadpersonal

För registerkontroller av ambassadpersonal som enligt artikel 34 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser ska vara befriade från skatter och andra pålagor utgår ingen avgift. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!