Undantag

Om det finns synnerliga skäl får Transportstyrelsen besluta att en avgift ska sättas ned eller helt utgå, eller i övrigt medge undantag från dessa föreskrifter.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!