Betalning

Alla avgifter som tas ut med tillämpning av dessa föreskrifter ska betalas efter debitering av Transportstyrelsen, om inget annat anges. Betalning ska ske till det konto som myndigheten anger och senast den dag som anges på fakturan.

Förskottsbetalning vid nytt tillstånd

Vid en ansökan om ett nytt tillstånd och vid förändringar av tillstånd ska ett förskott som motsvarar de uppskattade kostnader som Transport­styrelsen har uppgivit för det specifika ärendet betalas in, om Transport­styrelsen begär det.

För nya tillstånd där avgiften beräknas uppgå till 56 000 kr eller mer ska förskottsbetalning alltid ske.

Påminnelseavgift

Vid skriftliga betalningspåminnelser tas en avgift på 50 kr ut för administrativa kostnader (påminnelseavgift).

Dröjsmålsränta

Vid betalning efter förfallodagen tas dröjsmålsränta ut med gällande referensränta plus åtta procentenheter. Om det belopp som är förfallet till betalning understiger 4 000 kronor tas ingen dröjsmålsränta ut.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!