Ett företag som hyr in ett luftfartyg utan besättning. Luftfartyget opereras under det företag/AOC som inhyraren (Lessee) har. När luftfartyget hyrs in från "Community Operator" eller privatperson i EU-land skall den myndighet som är "state of registration" informeras av uthyraren före det att avtal mellan lessor och lessee träder i kraft. Ett avtal ska finnas som reglerar att flygföretaget erhåller full kontroll såsom innehavare och brukare över ett luftfartyg utan att äganderätten överförs.

Ett avtal om tillsynsansvar kan komma att upprättas mellan myndigheterna i registreringsstaten och operatörsstaten.