Code-sharing innebär att ett flygföretag, genom överenskommelse med ett eller flera andra flygföretag, använder sitt prefix (t.ex. SK) på flygningar som utförs av det eller de övriga flygföretag som omfattas av överenskommelsen. Detta kräver inget särskilt godkännande.