Passagerare som kan gå uppför och nedför trappor och röra sig i kabinen, men som behöver en rullstol eller annan typ av transportmedel för att förflytta sig mellan flygplanet och terminalen eller inne i terminalen.