Den här kategorin omfattar passagerare med många olika behov.

Kategorin omfattar passagerare som inte alls kan röra sig utan rullstol eller annat hjälpmedel. Som behöver ständig assistans hela vägen från ankomsten till flygplatsen tills de intar sin plats inne i flygplanet eller på en särskild plats i flygplanet som är specialanpassad för personens särskilda behov. Det gäller också vid ankomst vid destinationen.

Kategorin omfattar också passagerare med funktionsnedsättning som bara påverkar underkroppen och som behöver assistans för att gå ombord på flygplanet, röra sig i kabinen och lämna flygplanet, men som annars klarar sig själva och kan röra sig självständigt på flygplatsen i sin egen rullstol.

Genom att ange graden av egen rörlighet när du bokar resan går det att undvika ovälkommen och onödig assistans.