Förändringar i AIP gällande Remote towers

EASA publicerar uppdaterad förordning över innehåll AIC.

Den 27 januari 2022 träder förordning (EU) 2020/469 i kraft.

Det är en ändring av förordning (EU) 2017/373 som beskriver krav för leverantörer av flygtrafiktjänster, flygledningstjänster och flygplatsers ansvar att leverera in information till den certifierade AIS leverantören.

Transportstyrelsen vill särskilt belysa ett moment i denna förordning, som direkt berör flygbolag som färdplanerar med flygplats som brukar Remote Tower Operations (RTC).

Det gäller Annex 6 (AIS), bilaga 1, del 3, AD 2.23. Detta moment beskriver två saker att ta in i er verksamhet:

-Att AIP ska innehålla en beskrivning av RTC tjänsters tillgänglighet och inbördes beroendeförhållande. Flygbolag behöver därmed säkerställa att denna information löpande extraheras till verksamhetens operativa dokumentation.

-Att luftrummets användare (bl.a. flygbolag) i sina operativa procedurer för färdplanering, i enlighet med OPS förordningsreferenser nedan, uppfyller säkerhetsmålet med AD.2.23 punkt 5:

5) beskrivning av inbördes beroendeförhållande mellan tjänsternas tillgänglighet eller angivande av flygplatser som inte är lämpliga för omdirigering från flygplatsen (luftrummets användare ska inte planera en flygplats som alternativflygplats då den betjänas av samma distanskontrollcentral), om detta anses lämpligt.”

Flygbolag är skyldiga att följa AIC/AIP publicerad information enligt (EU) 965/2012 moment ORO.GEN.135 (a)(1) och ORO.GEN.200 (a)(7) samt i detta fall sakfrågan i moment CAT.GEN.MPA.175 (b)(6), CAT.OP.MPA.150 och CAT.OP.MPA.182.

Se publicerat AIC som ger mera information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!