Seminarium luftvärdighet för personal i CAMO och 145 verkstäder, 2022-11-15

Seminarium för personal i luftvärdighets och underhållsorganisationer inom civil luftfart genomfördes digitalt den 15 november 2022.

Syftet med detta seminarium var att informera om regler för luftvärdighet, tillsyn och tillstånd för CAMO och 145 organisationer.

Agenda seminarium luftvärdighet 15 november 2022 (pdf, 415 kB)

Presentationer

Introduktion (pdf, 791 kb)
Från GASP till SMS (pdf, 555 kb)
SMS i Del-145 (pdf, 832 kb)
Bakgrunds-Erfarenhetskrav SM-CMM CAMO-145 (pdf, 1 MB)
Tillsynsmetodik (pdf, 998 kb)
Del-145 FAQ (pdf, 453 kb)
Del-CAMO FAQ (pdf, 1 MB)
EASA regeluppdatering (pdf, 331 kb)
BASA TIP generellt (pdf, 1 MB)

Svar på frågor inkomna under seminariet

Svar på frågor (pdf, 141 kb)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!