Air Ops seminarium

Här publiceras presentationerna från Transportstyrelsens Air Ops seminarium som gick av stapeln i Solna 22-23 november 2017 (de läggs ut löpande så snart vi har dem)

 Onsdag 22 november 2017

Flygplan
ÄmneFöreläsare

Topprisker och EPAS med riskreducerande åtgärder. Tillsyn - hur har året gått och vad kommer i nästa period? Uppföljning av regelförändringar - verktyg att omsätta i praktiken. Informationskanaler. Proaktivitet - Hur ska man motverka något som inte har hänt? 

Staffan Söderberg, TS
Cyber Security, informationssäkerhet Richard Widh, MSB
Trender på flygplatser Jörgen Andersson, TS
An overview of EFB usage in Scandinavia - discrepencies between EASA's recommendations and operators' implementation. Jimisola Laursen, Anders Ludvigsson gm Lunds Universitet
Helikopter
ÄmneFöreläsare
Inledning, information om EHEST, IHST                 Anders Leufgård, TS
CAT-tillsyn det gångna året Mats Bernhardsson, TS
Bruksflygets övergång till SPO Bernt Kolm och Ola Sterner, TS

 

Torsdag 23 november 2017

Helikopter
ÄmneFöreläsare
Kommande förordning avseende rapportering om flygning i skyddade fjällområden  Marie Hankanen, TS
Status "oegentligheter" Ola Sterner, TS
Ärendesituationen Christian Lofur, TS
Västerbottens Läns Landstingets upphandling av helikoptertjänster (AXG) Ola Sterner, TS
Flygplan
ÄmneFöreläsare
Repetition krav ATO/PBN IR/FCL (EU) nr 965/2012                          Jan Thell, TS
Repetition krav ATO/PBN IR/FCL (EU) nr 1178/2011 Henrik Wiechel, TS
Genomförd forskning, piloters arbetsvillkor, hälsa och flygsäkerhet Marika Melin, Stockholms Universitet/KI
Frågestund och redogörelse för samverkan med Arbetsmiljöverket Jörgen Weden, TS
RMT.0700, German Wings Jonas Gavelin, TS
Forskning om piloters trötthet Wessel van Leeuwen
Drönare Rémi Vèsvre, TS
Information ur ett flygsäkerhetsperspektiv - ATCC Stockholm/ATS Arlanda Sven Wetterwik, ATCC

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!