Kombinerad luftvärdighetsorganisation

Här hittar du information om gällande regler för kombinerad luftvärdighetsorganisation (Del-CAO).

Senaste regeländringarna

EU/EASA regler

  • ED Decision 2020/02/R, 13 mars 2020 (AMC/GM till 2019/1383 och 2020/270)
  • Förordning (EU) 2020/270, 27 februari 2020 (ändring av förordning (EU) 1321/2014, förtydligande och rättning av (EU) 2019/1383)
  • Förordning (EU) 2019/1383, 4 september 2019 (ändring av förordning (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för luftvärdighetsorganisationer och ändringar gällande hantering av luftvärdighet och underhåll för allmänflyg.)
  • Förordning (EU) 2018/1139, 22 augusti 2018 (Basic Regulation)
  • ED Decision 2019/018/ED, 3 juni 2019 (luftvärdighetsdirektiv för produkter, delar och apparatur). Se även MFL AIR 1-2020
  • Förordning (EU) 1321/2014, 17 december 2014 (Continuing airworthiness)

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

En Del-CAO organisation kan ha tillstånd att utföra underhåll och/eller luftvärdighetsuppgifter på okomplexa luftfartyg som inte opereras i ett AOC med operativ licens.

Del-CAO intruduceras med ändringsföreskrift (EU) 2019/1383 som träder i kraft 24 mars 2020 med en övergångperiod fram till 24 september 2021.

Ändringen innebär att organisationsformerna Del-MF och Del-MG försvinner och ersätts med Del-CAO och Del-CAMO.

Ändringen introducerar också Del-ML som innehåller luftvärdighetsstandard för mindre luftfartyg som inte opereras av ett AOC med operativ licens.
(Flygplan < 2730kg, helikopter < 1200kg / 4 ombord, andra ELA2 luftfartyg)

Bilden nedan i större format

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!