Kombinerad luftvärdighetsorganisation

Här hittar du information om gällande regler för kombinerad luftvärdighetsorganisation (Del-CAO).

Senaste regeländringarna

EU/EASA regler

 • ED decision 2021/009/R, AMC/GM till (EU) 2021/700
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/700 om ändringar till (EU) 1321/2014
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/699 om ändringar till (EU) 748/2012 
 • ED Decision 2020/002/R, 13 mars 2020 (AMC/GM till 2019/1383 och 2020/270)
 • Förordning (EU) 2020/270, 27 februari 2020 (ändring av förordning (EU) 1321/2014, förtydligande och rättning av (EU) 2019/1383)
 • Förordning (EU) 2019/1384 om ändring av förordning (EU) 965/2012 och (EU) 1321/2014 gällande användandet av luftfartyg listade i ett AOC för icke kommersiell och specialiserad verksamhet och operationella regler för kontrollflygning efter underhåll och fastställande av regler för icke kommersiella flygningar med minskat antal kabinbesättningsmedlemmar.
 • Förordning (EU) 2019/1383, 4 september 2019 (ändring av förordning (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för luftvärdighetsorganisationer och ändringar gällande hantering av luftvärdighet och underhåll för allmänflyg.)
 • Förordning (EU) 2018/1139, 22 augusti 2018 (Basic Regulation)
 • ED Decision 2019/018/ED, 3 juni 2019 (luftvärdighetsdirektiv för produkter, delar och apparatur). Se även MFL AIR 1-2020
 • Förordning (EU) 1321/2014, 17 december 2014 (Continuing airworthiness)

Nationella regler

 • TSFS serie AIR 2020:87 - Konstruktion, typ,mod och rep. godkännande
 • TSFS serie AIR 2020:86 - Upphävande av TSFS 2012:86 om godkännande av tillverkningsorganisationer
 • TSFS serie AIR 2020:85 - Certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions och tillverkningsorganisationer
 • TSFS 2020:70 - Ändring av TSFS 2014:35
 • TSFS 2018:37 - Luftvärdighetsorganisationer
 • TSFS 2018:34 - Ändring av TSFS 2016:40
 • TSFS 2018:38 - Allmänna råd för underhållsprogram för luftfartyg
 • TSFS 2017:75 - Händelserapportering
 • TSFS 2016:40 - Nationella luftvärdighetshandlingar
 • TSFS 2016:41 - Massa och Balans
 • TSFS 2016:42 - Ändring av TSFS 2012:85
 • TSFS 2016:43 - Ändring av TSFS 2012:87
 • TSFS 2014:36 - Ändring av TSFS 2012:85
 • TSFS 2014:35 - Underhållsorganisationer för nationellt underhåll
 • TSFS 2012:88 - Specialarbeten
 • TSFS 2012:85 - Underhåll, reparationer och modifiering av flygmateriel

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

En Del-CAO organisation kan ha tillstånd att utföra underhåll och/eller luftvärdighetsuppgifter på okomplexa luftfartyg som inte opereras i ett AOC med operativ licens.

Del-CAO intruduceras med ändringsföreskrift (EU) 2019/1383 som träder i kraft 24 mars 2020 med en övergångperiod fram till 24 mars 2022.

Ändringen innebär att organisationsformerna Del-MF och Del-MG försvinner och ersätts med Del-CAO och Del-CAMO.

Ändringen introducerar också Del-ML som innehåller luftvärdighetsstandard för mindre luftfartyg som inte opereras av ett AOC med operativ licens.
(Flygplan < 2730kg, helikopter < 1200kg / 4 ombord, andra ELA2 luftfartyg)

Generell översikt Del-M/-ML-luftfarttyg

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!