EDD-företag

Ett EDD-företag som vill bedriva verksamhet med sprängämnessökande hundar (EDD) inom luftfartsskyddet måste ha ett säkerhetsgodkännande från Transportstyrelsen.

Regelverket som styr luftfartsskyddet och EDD-företag kommer från gemensam EU-lagstiftning och återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd.

En förutsättning för att kunna ha ett säkerhetsgodkännande är att det bedrivs verksamhet som omfattas av kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss här.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!