EDD-företag

Ett EDD-företag som vill bedriva verksamhet med sprängämnessökande hundar (EDD) inom luftfartsskyddet måste ha ett säkerhetsgodkännande från Transportstyrelsen.

Regelverket som styr luftfartsskyddet och EDD-företag återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd.

En förutsättning för att kunna ha ett säkerhetsgodkännande är att det bedrivs verksamhet som omfattas av kraven enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Niklas Athley
Tfn: 010-495 33 08
niklas.athley@transportstyrelsen.se

Sandra Jansson Palm
Tfn: 010-495 59 45
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!