Security - Kontakt

Här finns information om telefonnummer, mejladresser etc. till oss som arbetar med Luftfartsskydd på Transportstyrelsen.

Chef sektionen för luftfartsskydd

Namn/E-post

Telefon

Lowisa Svedling

lovisa.svedling@transportstyrelsen.se

  010-495 47 03                                 

Vid allmänna frågor om tillståndshantering eller tillsynsverksamhet kontakta någon av nedanstående inspektörer.

Säkerhetsgodkända leverantörer (catering), Flygplatser och Validerare känd leverantör

Namn/E-postTelefon

Karin Melin
karin.melin@transportstyrelsen.se

010-495 37 23

Mikael Stubbe
mikael.stubbe@transportstyrelsen.se

 010-495 40 30

Johan Bång
johan.bang@transportstyrelsen.se

010-495 37 58

Frakt/Post, Validerare ACC3, Känd avsändare, Svenska flygföretag, Svenska mindre flygföretag (<10 ton) och Utländska flygföretag

Namn/E-postTelefon

Carola Sander Stigell
carola.sanderstigell@transportstyrelsen.se

010-495 40 52 

Henning Jönsson
henning.jonsson@transportstyrelsen.se 

010-495 37 33

Lena Enstedt
lena.enstedt@transportstyrelsen.se

010-495 37 31

Sandra Jansson Palm
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

010-495 59 45

Utbildning/Instruktörer

Namn/E-postTelefon

Sandra Jansson Palm
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

010-495 59 45

Mikael Stubbe
mikael.stubbe@transportstyrelsen.se

010-495 40 30

Sprängämneshundar för säkerhetskontroll (Explosive Detection Dogs, EDD)

Namn/E-postTelefon

Sandra Jansson Palm
sandra.janssonpalm@transportstyrelsen.se

010-495 59 45

Frågor rörande en genomförd verksamhetskontroll se kontaktinformation till aktuell inspektör i rapporten från verksamhetskontrollen.

Registerkontroll

  • Registerkontroll mot polisens register

Frågor gällande handläggning av ansökan om registerkontroll, kontakta:

E-postGruppnummer

registerkontroll@transportstyrelsen.se

010-495 37 65

Vid specifika frågor gällande prövning av de uppgifter som finns i polisens register, och som lämnats ut till Transportstyrelsen vid en registerkontroll, kontakta:

Namn/E-postTelefon

Catharina Österman
catharina.osterman@transportstyrelsen.se

 010-495 50 60

Föreskriftsarbete Luftfartsskydd

  • Nationellt föreskriftsarbete
  • Internationellt föreskriftsarbete
  • Nationell myndighetssamverkan
  • Internationell myndighetssamverkan

Vid frågor rörande föreskriftsarbete och nationell/internationell samverkan kontakta: 

Namn/E-post Telefon

Jessica Henriksson
jessica.henriksson@transportstyrelsen.se

010-495 37 28

 

Sara Lindén
sara.linden@transportstyrelsen.se

010-495 50 56

Facilitation

  • Funktionshindrades möjligheter att resa med flyg enligt förordning (EG) nr 1107/2006.
  • Ärenden som rör ICAO Annex 9.
  • Nationell och internationell myndighetssamverkan.

Vid frågor angående facilitation kontakta:

Namn / E-post Telefon

Annelie Sjölund
annelie.sjolund@transportstyrelsen.se

010-495 37 19

Sara Lindén
sara.linden@transportstyrelsen.se

010-495 50 56

Tillståndshandläggare/inspektör luftfartsskydd

Namn / E-post Telefon
Therése Lettborn
therese.lettborn@transportstyrelsen.se
 010-495 36 92