Under körprovet

Körprovet börjar med 
att du ska göra en säkerhetskontroll av bilen.
Trafikinspektören ska se på när du gör det.

Sedan ska du visa att du kan köra bilen.
Du ska köra både i tätort och på landsväg.
Tätort är där det finns många hus.

Vad tittar trafikinspektören på?

Trafikinspektören ser på hur du kör.
Han eller hon ska titta på 
hur fort eller långsamt du kör,
hur du styr bilen,
om du kör på rätt sida vägen 
och om du kör för nära andra bilar,
att du följer trafikreglerna,
att du ser den andra trafiken
och att du inte gör något farligt.

Läs mer

Efter körprovet