Efter körprovet

Direkt efter körprovet säger trafikinspektören 
om du har klarat körningen eller inte.
Om du inte har klarat körprovet 
får du göra om körprovet senare.
Då ska du också betala en gång till.

Är körningen inte godkänd berättar 
trafikinspektören vilka provpunkter som inte
är godkända.