Regler för handledare

En handledare ska ha fyllt 24 år 
och ha körkort för det fordon 
som du ska övningsköra.

Handledaren ska ha haft körkort
i minst 5 år under de senaste 10 åren 
och det får inte ha varit återkallat 
i mer än tre månader under de senaste tre åren.
Handledare får inte heller haft körkort
med villkor om alkolås de senaste tre åren.

Du och din handledare ska också gå en introduktionsutbildning om du ska övningsköra med personbil.

Regler för att övningsköra privat

När du ska övningsköra privat
ska du ha en grön och vit skylt 
som det står Övningskör på.

Skylten ska sitta bakpå bilen eller motorcykeln 
så att andra förare kan se den.
Du kan köpa skylten på bensinstationer 
och i affärer som säljer saker till bilar.