Information om nya eller ändrade regler

15 ändringar publicerade

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:101, som träder i kraft den 1 januari 2023.

Publicerades 2022-11-29

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om radiotelefoni och fraseologi

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om radiotelefoni och fraseologi, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:96.

Publicerades 2022-11-15

Transportstyrelsens föreskrifter om upphävande av Luftfartsstyrelsens föreskrifter (LFS 2007:45) om avancerad flygning

Transportstyrelsen har publicerat en upphävande föreskrift TSFS 2022:89 som träder i kraft den 1 oktober 2022.

Publicerades 2022-09-21

Nya föreskrifter inom serie OPS

Transportstyrelsen har publicerat två nya författningar TSFS 2022:75 och TSFS 2022:77.

Publicerades 2022-06-30

Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Transportstyrelsen har publicerat en ny författning TSFS 2022:76.

Publicerades 2022-06-30

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:64.

Publicerades 2022-06-23

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis

Transportstyrelsen har gjort ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:13) om ömsesidigt erkännande, godkännande eller utbyte av utländskt certifikat eller behörighetsbevis, vilket har resulterat i författningen TSFS 2022:49.

Publicerades 2022-06-01

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:20 som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2022-05-05

Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn, TSFS 2022:14 som träder i kraft den 1 juli 2022.

Publicerades 2022-03-29

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:129 som träder i kraft den 27 januari 2022.

Publicerades 2021-12-28

Till toppen