Information om nya eller ändrade regler

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:38.

Publicerades 2023-06-30

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:19) om drift av godkänd flygplats, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:22.

Publicerades 2023-05-31

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:5.

Publicerades 2023-02-15

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:80) om luftfartsskydd, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:4.

Publicerades 2023-02-10

Nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan, TSFS 2023:3.

Publicerades 2023-02-10