Information om nya eller ändrade regler

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2024.

Publicerades 2023-12-20

Ändringar inom Serie OPS

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter inom Serie OPS.

Publicerades 2023-12-20

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Publicerades 2023-11-20

Ändring i (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

Transportstyrelsen har beslutat om ändring i styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:61.

Publicerades 2023-11-15

Nya föreskrifter och allmänna råd om lågflygning

Tansportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om lågflygning, TSFS 2023:49.

Publicerades 2023-10-09