Information om nya eller ändrade regler

20 ändringar publicerade

EU har reviderat grundförordning för flygsäkerhet

Den 11 september träder den reviderade grundförordningen inom EU ikraft. Förordningen med gemensamma regler inom den civila luftfarten och etableringen av EU:s flygsäkerhetsbyrå (EASA) beslutades av rådet och Europaparlamentet den 22 augusti. 

Publicerades 2018-09-11

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll (GAS)

Den nu gällande avgiftsnivån på 43,00 kr per avresande passagerare kommer att sänkas till 41,00 kr från och med den 1 september 2018.

Publicerades 2018-07-01

Nya avgifter för drönare

Från 1 juni 2018 gäller nya avgifter för obemannade luftfartyg, även kallade drönare.

Publicerades 2018-05-15

Nya nationella luftvärdighetsföreskrifter

Den 1 maj 2018 trädde följande föreskrifter och allmänna råd i kraft:

Publicerades 2018-03-29

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg, TSFS 2017:110

Den 1 februari börjar Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg, TSFS 2017:110, att gälla.

Publicerades 2018-02-01

Ändringar i avgiftsföreskrifterna TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2018:4, som träder i kraft den 1 februari 2018.

Publicerades 2018-02-01

Nya ändringsföreskrifter

Transportstyrelsen har gett ut två nya ändringsföreskrifter.

Publicerades 2017-12-29

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:112, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Från den 1 januari 2018 justerar vi flera avgifter på luftfartsområdet.

Publicerades 2017-12-20

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst (MET)

Den 1 januari 2018 träder ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) i kraft.

Publicerades 2017-12-20

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-12-20

Till toppen