Information om nya eller ändrade regler

15 ändringar publicerade

Nya ändringsföreskrifter

Transportstyrelsen har gett ut två nya ändringsföreskrifter.

Publicerades 2017-12-29

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:112, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Från den 1 januari 2018 justerar vi flera avgifter på luftfartsområdet.

Publicerades 2017-12-20

Föreskrifterom ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst (MET)

Den 1 januari 2018 träder ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) i kraft.

Publicerades 2017-12-20

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-12-20

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) och ändringar i TSFS 2016:34 om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Den 1 februari 2018 träder nya föreskrifterna om obemannade luftfartyg i kraft, TSFS 2017:110, tillsammans med ändringsföreskrifter till TSFS 2016:34 om flygtrafikledningstjänst, TSFS 2017:111.

Publicerades 2017-12-20

Ändringar i avgiftsföreskrifterna, TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:93, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-10-23

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) om luftfartsskydd

Den 1 november 2017 träder ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:1) ikraft.

Publicerades 2017-09-29

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygvädertjänst (MET)

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2018 (bortsett från 4 kap 67 § som träder i kraft först den 1 maj 2018) och ersätter TSFS 2012:138

Publicerades 2017-09-29

Intresseförfrågan gällande att erbjuda rymdväderinformations-service

ICAO (International Civil Aviation Organisation) efterfrågar intressenter till att starta ett center för rymdväderinformationsservice. 

Publicerades 2017-06-29

Ändringar i avgiftsföreskrifterna, TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:72, som träder i kraft den 1 juli.

Publicerades 2017-06-16

Till toppen