Information om nya eller ändrade regler

18 ändringar publicerade

Nya nationella luftvärdighetsföreskrifter

Den 1 maj 2018 träder följande föreskrifter och allmänna råd i kraft:

Publicerades 2018-03-29

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat och utbildning (Serie PEL-FSTD)

Den 8 april 2018 träder följande nya föreskrifter och ändringsföreskrifter om certifikat och utbildning i kraft:

Publicerades 2018-03-13

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg, TSFS 2017:110

Den 1 februari börjar Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg, TSFS 2017:110, att gälla.

Publicerades 2018-02-01

Ändringar i avgiftsföreskrifterna TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2018:4, som träder i kraft den 1 februari 2018.

Publicerades 2018-02-01

Nya ändringsföreskrifter

Transportstyrelsen har gett ut två nya ändringsföreskrifter.

Publicerades 2017-12-29

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:112, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Från den 1 januari 2018 justerar vi flera avgifter på luftfartsområdet.

Publicerades 2017-12-20

Föreskrifterom ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) om flygvädertjänst (MET)

Den 1 januari 2018 träder ändringar till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:86) i kraft.

Publicerades 2017-12-20

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-12-20

Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110) och ändringar i TSFS 2016:34 om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Den 1 februari 2018 träder nya föreskrifterna om obemannade luftfartyg i kraft, TSFS 2017:110, tillsammans med ändringsföreskrifter till TSFS 2016:34 om flygtrafikledningstjänst, TSFS 2017:111.

Publicerades 2017-12-20

Ändringar i avgiftsföreskrifterna, TSFS 2016:105

Ändringar i avgiftsföreskrifterna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2017:93, som träder i kraft den 1 januari 2018.

Publicerades 2017-10-23

Till toppen