Information om nya eller ändrade regler

15 ändringar publicerade

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:18) om kommunikations-, navigations- och övervakningstjänster (CNS-tjänster)

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2022:20 som träder i kraft den 1 juni 2022.

Publicerades 2022-05-05

Nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom transportsektorn, TSFS 2022:14 som träder i kraft den 1 juli 2022.

Publicerades 2022-03-29

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:126) om flygtrafikledningstjänst (ATS)

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:129 som träder i kraft den 27 januari 2022.

Publicerades 2021-12-28

Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Eurocontrol har beslutat om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och om den dröjsmålsränta som ska gälla från och med den 1 januari 2022.

Publicerades 2021-12-22

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:115, som träder i kraft den 1 januari 2022.

Publicerades 2021-12-01

Upphävande av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:5) om behörighet och utbildning för eldrivna icke-komplexa flygplan

Transportstyrelsen har publicerat en upphävande föreskrift TSFS 2021:112 som träder i kraft den 31 december 2021.

Publicerades 2021-11-26

Nya föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd om icke-kommersiell verksamhet med vissa flygplan och vissa helikoptrar, TSFS 2021:103 som träder i kraft den 15 december 2021.

Publicerades 2021-11-19

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2015:50) för flygbriefingtjänst (AIS)

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:66 som träder i kraft den 27 januari 2022.

Publicerades 2021-10-14

Ändrade föreskrifter inom serie AGA

Transportstyrelsen har publicerat två nya ändringsförfattningar TSFS 2021:55 och TSFS 2021:56 som träder i kraft den 12 augusti 2021.

Publicerades 2021-06-30

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:36) om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (2021:46) om radiotelefoni och fraseologi

Ändringarna har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2021:54 som träder i kraft den 12 augusti 2021.

Publicerades 2021-06-30

Till toppen