×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Vi har inte denna möjlighet i dag för sjöfartsområdet men ser över möjligheterna för det.