Vi har i dag ingen lösning för kortbetalning men vi arbetar för att ta fram en sådan.