Vi kontrollerar svavelhalten i marint bränsle genom provtagning och analys, i enlighet med svaveldirektivet (2012/33/EU) och tillhörande genomförandebeslut (EU 2015/523). Den svenska nationella regleringen finns i svavelförordningen (2014:509).

Provtagningen ombord på fartygen är inte en del av systemet för så kallad hamnstatskontroll, utan den utgör tillsyn i enlighet med nationellt regelverk. För sådan tillsyn ska vi ta ut en avgift.