U-space

Gemensamma informationstjänster och U-space

För godkännande av leverantör av gemensamma informationstjänster
(CISP) och leverantör av U-space-tjänster (USSP) samt ändring av
godkännande ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.
För upprättande och avveckling av U-space luftrum ska en löpande avgift
tas ut enligt 2 kap. 7 §.
För granskning av erkännande av USSP-leverantör med certifikat
utfärdat i annat EU-land eller av den Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
(EASA) ska en löpande avgift tas ut enligt 2 kap. 7 §.

Tjänst för U-space Årsavgift (kr)
Leverantörer av gemensamma informationstjänster
(CISP)
175 000
Leverantör av U-space tjänster (USSP) 200 000

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!