Teoriprov och kompetensbevis

Avgifter för utfärdande, förnyelse, ändring eller utökning av kompetensbevis för fjärrpiloter ska tas ut enligt föreskrifterna i detta kapitel.
Avgiften består av grundavgift, årsavgift eller examineringsavgift eller en
kombination av dessa och ska betalas av sökanden eller tillståndshavaren.

Avgift för teoriprov och kompetensbevis för fjärrpiloter ska tas ut enligt följande tabell. Avgift för teoriprov och kompetensbevis, inklusive omprov, tas ut innan teoriprovet påbörjas. Om teoriexaminationen avbryts, återbetalas ingen avgift.

 

Den öppna kategorin Avgift
A1, A3 Teoriprov och bevis om
avklarat teoriprov online
390
A2 Teoriprov och kompetensbevis för fjärrpiloter 780
A2 där avgift redan erlagts
för underkategori A1 och A3
Teoriprov och kompetensbevis för fjärrpiloter 390
Oavsett underkategori Omprov 390
Oavsett underkategori Förnyelse 260
Den specifika kategorin med standardscenarier Avgift
Första utfärdande av kompetensbevis för fjärrpiloter 800
Årsavgift kompetensbevis för fjärrpiloter   500
 Förnyelse    200

Om det finns skäl att vidta tillsynsåtgärder på grund av brister som upptäckts rörande kompetensbevis för fjärrpiloter, ska en löpande avgift på 1 700 kr per timme tas ut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!