Om du har du frågor kring din avgift eller om du invänder mot fakturans innehåll så bör du snarast höra av dig till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på fakturan. Om möjligt ser vi helst att du mejlar oss. Vi behöver få veta följande:

  • fakturanummer
  • vad din fråga eller invändning handlar om

Observera att du inte behöver ange personnummer, adress eller andra personliga uppgifter som inte efterfrågas enligt ovan. Detta för att minska vår hantering av, i detta fallet "onödiga", personuppgifter.

Om Transportstyrelsen står fast vid att du ska betala fakturan, och du har fortsatta invändningar kan du formellt bestrida (motsätta dig) den. Ett bestridande måste alltid vara skriftligt och det går bra att skicka det via e-post. Det ska tydligt framgå att du vill bestrida fakturan, helt eller delvis, och på vilka grunder du bestrider fakturan. Vi prövar sedan ditt ärende, fattar beslut och skickar sedan beslutet per post till dig. Om du får avslag på din begäran har du rätt att överklaga Transportstyrelsens beslut. Mer om detta kan du läsa om under frågan Jag vill överklaga Transportstyrelsens beslut.