Utbildnings- och skolverksamhet

Avgifter för utfärdande, förnyelse, förlängning eller förändring av utbildnings- och skoltillstånd samt tillstånd för simulatorernas ut de principer som framgår av Inledande bestämmelser.