Beställ statistik

Hittade du inte den statistik du letade efter? Då kan du göra en beställning av olycks- och skadestatistik här. 

Beskriv hur du vill att vi ska avgränsa sökningen. Exempelvis:

  • Tidsperiod, till exempel år 2015-2017
  • Geografisk avgränsning, till exempel landet, en kommun, en väg eller korsning
  • Antal olyckor eller antal personer
  • Trafikantgrupper, till exempel personbilister, cyklister, fotgängare 
  • Skadegrad

Det går även bra att bifoga en kartbild som visar t ex en markerad vägsträcka eller korsning.

Observera att Transportstyrelsen bara lämnar ut olycksdata i sammanställd form enligt 8§ 24 kap i Offentlighet- och Sekretesslagen. Vi lämnar alltså inte ut data från Strada för enskilda olyckor eller personer.

Kontaktuppgifter